Viridian byl v televizi, kliknutím se můžete podívat
Navštivte Minigalerii Viridian


Večerní galerie Viridian

Home

Akce a novinky

Výstava

KRESBA A MALBA PRO POKROČILÉ (označení: V2)

Pokročilí

Cíl kurzu:

Absolventi kurzu „Kresba a malba pro začátečníky“ a pokročilí kreslíři zde mohou dále rozvíjet nabyté dovednosti. Mají možnost používat libovolné techniky, nebo pracovat technikou navrženou v programu . Kurz je veden tak, aby se posluchači postupně „rozkreslili“, od jednodušších zátiší až k portrétu a figuře. Kurz je velmi vhodný jako systematická příprava na talentové zkoušky.

Obsah kurzu :

  Kurz navazuje na kurz V1,kresba a malba nejrůznějšími materiály: tužkou, uhlem, rudkou, pastely suchými i olejovými, akvarelovými pastelkami, tuší, barvami akvarelovými, akrylovými, temperami atd. je rozšířena o další, méně známé techniky. Teoretická část: kompozice, zlatýřez,   ptačí perspektiva, nakloněná rovina v perspektivě, teorie barev, krajina a její interpretace, barevná a vzdušná perspektiva,   abstrakce,   abstrahování, stylizace atd. Stejně jako u kurzu V1 je velká pozornost   věnována výuce   kresby a malby portrétu a lidské postavy.

Podrobný obsah kurzu a rozpis náplně jednotlivých lekcí si budete moci prohlédnout u zápisu.

Délka kurzu:   2 semestry = 38 lekcí

Cena kurzu:

-      celoroční kurzovné (38 lekcí) ……….. 8900 Kč   (včetně pomůcek i plateb modelům), v případě malby pouze akrylovými barvami 11900 Kč

-      pololetní   kurzovné (19 lekcí) …….… 5330 Kč   (včetně pomůcek i plateb modelům), v případě malby pouze akrylovými barvami 6960 Kč

-      čtvrtletní   kurzovné (10 lekcí) ……… 2940 Kč   (včetně pomůcek i plateb modelům), v případě malby pouze akrylovými barvami 4080 Kč

-           cena za lekci …………………................ 365 Kč (včetně pomůcek i plateb modelům), v případě malby pouze akrylovými barvami 430 Kč

V případě zakoupení dvou souběžných kurzů sleva na druhý (levnější) kurz 10 %

Absolventi, kteří měli v předchozím školním roce zaplaceno celoroční kurzovné, mají 10% slevu na veškeré kurzy v následujícím školním roce!

Pomůcky pro účastníky :

V ceně kurzu jsou   pomůcky potřebné k osvojení probíraných technik

Výchozí znalosti:

Zájemci o tento kurz by měli mít znalosti v rozsahu kurzu „Kresba a malba pro začátečníky – V1“ (viz podrobný obsah kurzu V1 na nástěnce v ateliéru VIRIDIAN)

Osvědčení o absolvování kurzu :

Jen pro absolventy celoročního kurzu

Navazující kurzy :

  Relaxační malování a arteterapie, Volná tvorba, Večerní akt - kurz figurální kresby, Kurz olejomalby

Minimální počet osob, potřebný k otevření kurzu : 7

Důležité upozornění pro vás:

Rozhodnutí, zda se přihlásit do kurzu pro začátečníky nebo pro pokročilé, je na Vás. Máte možnost přestoupit z kurzu pro začátečníky do kurzu pro pokročilé a naopak.

 

Přihláška ke stažení   zde                                                                                

 
Kontakt: ing. Elen Thiemlová, Hrnčířská 20, 748 01 Hlučín, e-mail: info@viridian.cz
Bankovní spojení:  Komerční banka, č. účtu: 115-1599430297/0100
Mobil:       608 315 777
.
Home  ] [ Kresba a malba pro pokročilé ] Popis kurzů  ] Zápis  ] Akce a novinky  ] Výstava  ]

Zašlete mail na  info@viridian.cz s otázkami či připomínkami k těmto stránkám.