Viridian byl v televizi, kliknutím se můžete podívat
Navštivte Minigalerii Viridian


Večerní galerie Viridian

Home

Akce a novinky

Výstava

DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ   A ARCHITEKTURY (DU)

  přednášky pro nejširší veřejnost

Tento kurz je určen nejen studentům, kteří se připravují na přijímací zkoušky z dějin umění (na VŠ   uměleckého a humanitního směru a na fakultu architektury), ale také   pedagogům, průvodcům a všem zájemcům, kteří mají zájem o výtvarné umění a jeho vývoj od pravěku až do dnešní doby .

Ve dvou semestrech se budou posluchači   postupně seznamovat se světovým, evropským i českým výtvarným uměním a architekturou různých období, s hlavními představiteli uměleckých stylů a jejich díly. Přednášky jsou bohatě doplněny diapozitivy a videozáznamy.

Na konci kurzu je možno získat osvědčení o absolvování kurzu (po složení dobrovolné písemné zkoušky).

Obsah kurzu :

Pravěká kultura, Megalitické stavby, Egyptské památky, Antická kultura, Architektura Řecka a Říma, Aztékové, Inkové a jejich kultura a umění, Křesťanská antika, Byzanc, Románská architektura, Gotika - architektura a umění, Renesance, Baroko, Klasicismus a romantismus, Impresionismus a postimpresionismus, Secese a moderna, Kubismus, Meziválečná avantgarda, Období po II. světové válce v Evropě a v USA, Americký pop-art, Moderní evropská klasika (70. – 90. léta), Současné moderní umění a architektura v České republice, Evropě a USA

Podrobný obsah kurzu a týdenní rozpis přednášek si budete moci prohlédnout u zápisu

Délka kurzu :

2 semestry = 38 týdnů po dvou vyučovacích hodinách

Cena kurzu:

4900 Kč   za celý rok (38 lekcí)

2600 Kč   za semestr (19 lekcí)

  150 Kč za jednu lekci.

Výchozí znalosti : žádné

Minimální počet osob, potřebných k otevření kurzu:   6

Přihláška ke stažení   zde                                                                                

 
Kontakt: ing. Elen Thiemlová, Hrnčířská 20, 748 01 Hlučín, e-mail: info@viridian.cz
Bankovní spojení:  Komerční banka, č. účtu: 115-1599430297/0100
Mobil:        608 315 777
.
Home  ] Popis kurzů  ] Zápis  ] Akce a novinky  ] Výstava  ]

Zašlete mail na  info@viridian.cz s otázkami či připomínkami k těmto stránkám.